De Omgevallen Platenkast Maandag 19.00-21.00 uur

De Omgevallen Platenkast Maandag 19.00-21.00 uur

Genre: jaren 60 en 70

De omgevallen platenkast is een programma waarbij we in twee uur teruggrijpen op de muziek uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw.

Ook probeer ik zoveel mogelijk nieuwe muziek in het programma te stoppen. 
Bij de muziek probeer ik ook een ietwat informatie over de artiest c.q. het lied te geven.

Verder is er de mogelijkheid verzoeken in te dienen via de chat.

Ook wil ik graag de gelegenheid bieden om de muzikale top tien van een luisteraar (die dan live aanwezig is) te laten horen.

Ik ben in augustus 2017 in Nashville geweest en heb veel inspiratie opgedaan.

Met de opgedane inspiratie ga ik aan de slag en wil het met jullie delen.

Met ingang van 4 september zal is het tweede uur veel country muziek te horen zijn.

Heel veel plezier bij het luisteren naar “de omgevallen platenkast”

Presentatie: Bert Haveman.