Aa en Hunze zoekt een betrokken burgemeester.

De gemeente Aa en Hunze wil een burgemeester die goed kan luisteren en die toegankelijk en benaderbaar is. Ook moet de burgemeester zichtbaar in de dorpen zijn en vooruitstrevend in zijn manier van werken.

Dit is de kern van de profielschets ‘Aa en Hunze zoekt gewoon een buitengewoon betrokken burgemeester’ die de vertrouwenscommissie heeft opgesteld.

Uit de enquête die in 2017 onder inwoners van Aa en Hunze is gehouden bleek dat de duidelijke wens van de inwoners is dat de burgemeester een goede luisteraar, toegankelijk en benaderbaar is. Ook vinden inwoners het belangrijk dat de burgemeester zichtbaar is in de dorpen en bij allerlei activiteiten.

De inbreng van de inwoners komt duidelijk terug in de profielschets van de burgemeester.

Volgens de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Bertus Reinders heeft de profielschets die in maart 2017 is vastgesteld niets aan actualiteit ingeboet.

'Een vooruitstrevende burgemeester met een informele stijl. Die betrokken is en contact heeft met onze inwoners. Iemand die zich met een frisse blik richt op kansen voor onze gemeente.

Bovendien moet de burgemeester een doortastende bestuurder met gevoel voor humor zijn', adus Reinders.

In de raadsvergadering van donderdag heeft de gemeenteraad de profielschets vastgesteld en tijdens de raadsvergadering aangeboden aan de Commissaris van de Koning, Jetta Kleinsma.

De Commissaris van de Koning verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de vacature open te stellen.

Vanaf dat moment begint de werving voor een nieuwe burgemeester.

Het streven is dat de nieuwe burgemeester half september begint.