Minder muskusratten, meer bevers in Hunze en Drentsche Aa

Bron: dagblad van het Noorden

Foto. Anp

Waterschap Hunze en Aa’s heeft dit jaar weer minder muskusratten gevangen. De populatie neemt sterk af. Goed nieuws voor de dijken, want de graverij van de knaagdieren vormt een gevaar.

Naar verwachting vangt het waterschap dit jaar 2500 muskusratten. Dat is een daling van bijna 700 ten opzichte van 2017. Goed nieuws voor de waterveiligheid, want het graven en knagen van de exoot tast waterkeringen aan.

In 2012 ving het waterschap nog ruim 13.000 muskusratten. Sindsdien vangt ze jaarlijks minder muskusratten en neemt de totale populatie sterk af.

Vangen noodzakelijk

Het aantal gevangen beverratten neemt ook toe. De beverratten zijn afkomstig uit Duitsland. De beverrat leeft van oorsprong niet in Nederland en heeft daarom geen natuurlijke vijanden.

Het muskus- en beverrattenbeheer is noodzakelijk, omdat de dieren in dijken, oevers en kades graven. Zo vormen ze een gevaar voor de waterveiligheid.

Meer bevers

Terwijl het aantal beverratten vermindert, komen er steeds meer bevers bij. In 2008 zijn in het waterschapsgebied bevers uitgezet. De bever, die beschermd is, verspreidt zich nu snel door de Hunze en Drentsche Aa.

Het waterschap merkt dat de graafschade en dammenbouw door de bever in de toekomst problemen zullen geven. Hunze en Aa’s is hierover in gesprek met de provincies.