Veel kritiek op plan voor gedeeltelijke verdubbeling N34

De reistijd zou slechts 1 minuut korter worden. De verkeersveiligheid wordt er niet beter op en het milieu heeft er onder te lijden.

Insprekers uiten woensdag veel kritiek op het plan om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen tijdens de Statencommissie voor het Omgevingsbeleid.

Gedeputeerde Henk Brink verdedigt het plan om hier 90 miljoen euro in te steken. Gedeputeerde Staten menen dat de doorstroming hierdoor wel verbetert en dat de veiligheid omhoog gaat, doordat mensen minder gevaarlijke inhaalmanoeuvres uithalen.

Lucy Audretsch van de Dialooggroep N34 stelt dat er te weinig alternatieven zijn onderzocht. Volgens haar zijn die er wel degelijk. ,,Trek de doorgetrokken streep door over de hele lengte van de weg, zodat er nergens ingehaald mag worden. Verlaag de maximumsnelheid naar 80 kilometer per uur. Dan wordt de geluidsoverlast minder en gaat de uitstoot van CO2 omlaag.’’

Ook andere insprekers hebben veel kritiek.

De Statencommissie vergadert er woensdag verder over