DORPSHUIS GASSELTE ONTVANGT € 15.000 VAN HET ORANJE FONDS

De stichting Dorpshuis Gasselte krijgt een bijdrage van € 15.000 van het Oranje Fonds voor het project Dorpsplein Gasselte. Met de uitvoering van dit project wordt dé ontmoetingsplek gecreëerd van en voor het dorp Gasselte. Het project wordt in nauwe samenwerking met de vereniging Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies uitgewerkt.

In het project worden een dorpsplein, een openluchttheater en een aantal wandelroutes gerealiseerd. Hiermee wordt het ontmoeten in het dorp versterkt en wordt ruimte geboden voor aanvullende activiteiten voor jong en oud. Als alles volgens plan verloopt dan worden de werkzaamheden in het najaar gestart. Tevens wordt naast het dorpshuis een nieuwe parkeerplaats aangelegd.

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “Het Oranje Fonds zet zich in voor een land met meer contact en betrokkenheid. Een land waarin iedereen het fijn vindt om te wonen. Dit initiatief draagt daaraan bij en wij zijn blij dat we het kunnen steunen met deze bijdrage.”

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.