Zorg en ondersteuning goed geregeld in Aa en Hunze: inwoners zijn tevreden

Gieten, 3 juli 2018 – Inwoners van de gemeente Aa en Hunze die in 2017 gebruik hebben gemaakt van een Wmo-voorziening (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn tevreden over het contact met de medewerkers van het sociaal team. Inwoners voelen zich tijdens het keukentafelgesprek serieus genomen en er wordt gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing. Op het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek hebben meer dan 400 inwoners gereageerd. Hierin is onderzoek gedaan naar de toegang, kwaliteit van de voorzieningen en de effecten daarvan.

Toegang op orde

Inwoners geven aan dat zij snel geholpen worden door het sociaal team als zij hulp nodig hebben. Daarnaast hebben ze positieve ervaringen met de medewerkers van het sociaal team die het keukentafelgesprek hebben gevoerd. Ze voelen zich serieus genomen en geven aan dat de medewerker samen met hen zoekt naar een passende oplossing.

Wethouder Co Lambert: “Het is fijn dat onze inwoners goed worden geholpen door het sociaal team en dat zij tevreden zijn over de geboden zorg en ondersteuning. Dit willen we ook graag zo houden! We zullen het cliënttevredenheidsonderzoek gebruiken om de zorg en dienstverlening steeds te blijven verbeteren. De reacties van de inwoners uit het onderzoek helpen ons daar goed bij.”

Kwaliteit van de geboden zorg

82,5% van de respondenten vindt de ondersteuning die zij ontvangen goed en passend bij de hulpvraag. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan voorzieningen als hulp in het huishouden, dagbesteding of een rolstoel.

De resultaten van het onderzoek zijn vanaf 1 juli te bekijken op: http://clientervaringsonderzoek-wmo.nl/