Eerste stuk gedeeltelijke verdubbeling N34 komt er volgend jaar

De N34 tussen Coevorden en De Punt gaat gedeeltelijk verdubbeld worden. Het eerste deel Coevorden - Holsloot is volgend jaar aan de beurt. De andere stukken rond 2025.

GESCHREVEN DOOR Serge Vinkenvleugel Serge Vinkenvleugel

De provincie wil het werk voor het deel Coevorden - Holsloot zo veel mogelijk aan regionale en lokale aannemers gunnen. Goed voor de werkgelegenheid. Door de aanleg in twee fases op te knopen hoopt gedeputeerde Henk Brink dat regionale bedrijven ook mee gaan dingen, zodat het werk in Drenthe blijft.

Holsloot zonnepanelen knooppunt

Klaverblad Holsloot gaat helemaal ingericht worden met zonnepanelen, zoals bedacht in de plannen Zonneroute A37. Het klaverblad heeft tussen de wegen veel ruimte waar zonneweides komen. Rijkswaterstaat heeft ideeën voor grootschalige zonne-energie op Holsloot en langs de A37. Brink wil wel een ton bijdragen uit het potje Hernieuwbare Energie om de aanleg van de weides aan te jagen. Klaverblad Holsloot heeft in potentie de ruimte om meer dan 90 terajoule (TJ) uit zonne-energie op te wekken.

Totale kosten: 140 miljoen euro

Het stuk Coevorden - Holsloot kost bijna 39 miljoen euro. Dat geld komt uit het lopende investeringsprogramma voor verkeer en vervoer. Dat is fors meer dan de 25 miljoen die eigenlijk beschikbaar is voor dit deel. Het extra geld wordt gevonden door aanpak van de rotonde Gieten en werk aan de N391 en N862 door te schuiven.

Voor de andere te verdubbelen delen van de N34 moet het geld nog worden gezocht. Dit kost zo'n 100 miljoen euro. "Als Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten de komende twee bestuursperiodes 50 à 60 miljoen per periode opzij zetten zijn we er al", zegt Brink.

Stukken verdubbelen

Met dat geld wil Brink drie of vier stukken van zo'n drie à vier kilometer verdubbelen, verdeeld over het traject Emmen - De Punt. "Als je dan ergens achter een vrachtwagen zit en je weet dat je om de zoveel kilometer een verdubbeld stuk hebt waar je in kunt halen dan ga je hopelijk niet inhalen op het eenbaansgedeelte." Of deze gedeelten dan helemaal een inhaalverbod krijgen moet nog onderzocht worden. Brink voelt daar wel voor omdat de zware ongelukken op de N34 vaak komen door inhalen, keren op de weg of doordat auto's op de verkeerde weghelft terechtkomen.

De keuzes waar de dubbele stukken komen moeten komend jaar worden gemaakt door de Drentse Staten. De verwachting is dat de focus zal liggen op de wegdelen Zuidlaren - Annen, een stuk bij Gieten en ten noorden van Borger. Deze wegdelen kwamen in een eerder onderzoek al bovendrijven als geschikte locaties. De hele N34 verdubbelen is geen haalbare kaart.

Het geld van knooppunt Gieten mag tijdelijk gebruikt worden voor het wegdeel Coevorden - Emmen. Als het even kan wil Brink niet wachten tot 2026 om het knooppunt ongelijkvloers te maken. "Of dat lukt hangt af van procedures, de inspraak, hoe we hem ongelijkvloers willen maken. En aan het Rijk want de N33 die er onderdoor loopt is een Rijksweg."