Groot vertrouwen in de medemens in Noord-Drenthe en Noord-Overijssel

De inwoners van de regio's Noord-Drenthe en van Noord-Overijssel hebben meer vertrouwen in de medemens dan inwoners van Zuidwest- en Zuidoost-Drenthe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

66% van de inwoners van Noord-Overijssel heeft vertrouwen in de medemens. In Noord-Drenthe is dat bij 66,4% van de inwoners het geval. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde, dat op 62% ligt.

In Zuidwest-Drenthe zijn de inwoners een stuk wantrouwender; daar spreekt 59,9% van de inwoners vertrouwen in de medemens uit. In Zuidoost-Drenthe blijft dat percentage steken op 55,6%. De mensen met het minste vertrouwen in de medemens wonen in Oost-Groningen. Daar heeft minder dan de helft van de inwoners (46,4%) vertrouwen in een ander.

Ook is het vertrouwen in instituties (politiek, politie enz.) het laagst in Oost-Groningen en Delfzijl en omgeving, gevolgd door de drie Limburgse gebieden, Zuidoost-Drenthe en Kop van Noord-Holland.

Van de 23 grootste gemeenten is het vertrouwen in de medemens met 72 procent het hoogst bij de inwoners van Zwolle.

Het vertrouwen in medemens en instituties verschilt tussen bevolkingsgroepen, waarbij vooral leeftijd en het opleidingsniveau onderscheidend zijn. Jongeren en hoger opgeleiden hebben doorgaans meer vertrouwen dan ouderen en lager opgeleiden.