Vier ereleden benoemd bij Vereniging Gieter Wielerronde

Artikel door Paul Abrahams.

GIETEN – Tijdens een druk bezochte Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gieter Wielerronde zijn vier ereleden benoemd.

De zittende bestuursleden Jan Moek en Jan Hagel waren tijdens de vergadering vanwege gezondheidsreden aftredend en niet herkiesbaar. Zij werden voorgedragen als erelid van de vereniging, dit vanwege hun grote verdienste tijdens hun bestuursperiode maar ook voor de jarenlange inzet als vrijwilliger.

Herman Strijbosch was vorig jaar afgetreden als bestuurslid en werd nu ook als nog tot erelid benoemd, dit ook vanwege zijn inzet voor de vereniging. Alle drie zijn en blijven overigens nog vrijwilliger bij de club.

Als vierde werd Geert Lutjes voorgedragen. Hij is sinds 1963 als vrijwilliger betrokken bij het wielrennen in Gieten en heeft te kennen gegeven vanwege zijn leeftijd om er nu een streep onder te zetten. 55 jaar vrijwilliger bij dezelfde organisatie, hetgeen niet velen geschonken is en derhalve werd ook hij benoemd tot erelid.

Vice-voorzitter Wim Veenhof heeft de oorkondes overhandigd, Herman Strijbosch kon vanwege omstandigheden helaas niet aanwezig zijn.

Naast de vier ereleden waren er nog bloemen en een aandenken voor die leden die 25 jaar lid zijn (Alja Wilkens, Allard Engels en Willem Sagel) en drie vrouwen die maar liefst 40 jaar hun steentje aan de vele organisaties hebben bijdragen. Titie Bennema, Geesje Wilkens en Metje Elling vormden de afgelopen jaren het kloppend hart van de cateringgroep, dit bij zowel de vereniging maar ook bij de toerfietsclub Gieten.

Tijdens de vergadering werden Ivo Berghuis en Berden de Vries benoemd als nieuwe bestuursleden. Twee jonge bestuurders waarbij Ivo Berghuis voorlopig de rol als interim-voorzitter gaat vervullen. Met Jannie Oosting, Sylvia Botter en Richard Hilbolling werden ook nog eens drie nieuwe leden voor de sponsorcommissie aangesteld.