Waterschap Hunze en Aa's wil dat boeren stoppen met maaien oevers

GIETEN - Waterschap Hunze en Aa's wil dat boeren stoppen met het maaien van oevers en taluds. Ook wil het waterschap dat ze geen mest meer strooien op de onderhoudspaden langs het water.

De taluds, de schuine overgang van weg naar water en de oevers zijn waardevol voor de natuur in het gebied. Maaien van de onderhoudspaden mag wel.

'Geen mest in water'

Het bemesten van de onderhoudspaden is daarentegen wel verboden. Over die paden rijden de onderhoudsmachines van het waterschap en medewerkers gebruiken de paden om bijvoorbeeld het waterpeil te meten. Bemesten kan volgens het waterschap nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van het drinkwater dat uit het gebied komt.

Boeren mogen van het waterschap wel sleuven van hun land naar het water graven om overtollig water af te voeren. Wel moet er dan een buis worden aangelegd om uitspoeling te voorkomen. Bovendien moet de buis voor het maaiseizoen weer verwijderd worden.