Rolde eist verkeersveiliger en gezelliger dorpscentrum, stop forensen en doorgaand vrachtverkeer. Opgestelde verkeersregels nakomen, handhaven dus.

Rolde eist verkeersveiliger en gezelliger dorpscentrum, stop forensen en doorgaand vrachtverkeer.

Opgestelde verkeersregels nakomen, handhaven dus.

Rolde vindt het resultaat van het vernieuwde centrumplan in het dorp teleurstellend. Zij eist een verkeersveiliger en gezelliger dorpscentrum.

De bewoners zijn van mening dat het shared space-principe volledig is mislukt. Zij willen dat de gemeente Aa en Hunze snel iets aan de knelpunten gaat doen.

Sfeer en gezelligheid mist

In 2015 is het shared space-principe toegepast in het centrum van Rolde, met als doel de verkeersoverlast te verminderen en het centrumgebied aantrekkelijker te maken. Shared space (gedeelde ruimte) wil zeggen dat de ruimte niet als verkeersruimte, maar als verblijfsruimte wordt ingericht.

Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers zich veiliger bewegen, is de gedachte. Het tegenovergestelde is in Rolde het geval. Fietsers en voetgangers voelen zich onveilig in de kom van Rolde. Zij mijden het centrum, waardoor het ook sfeer en gezelligheid mist.

Op aandringen van Dorpsbelangen en de ondernemersvereniging is de afgelopen jaren al een aantal verbeteringen doorgevoerd. Tevergeefs, menen zij. De brede weg (6 meter), 30 kilometerzone en zebrapaden zorgen geenszins voor de beoogde snelheidsvermindering. Ook is het centrum er niet gezelliger op geworden.

Situatie verbeteren

Hoewel de gemeente al een hoop maatregelen heeft getroffen, gaat zij kijken of er nog iets valt te verbeteren. Wethouder Henk Heijerman wil benadrukken dat de gemeenteraad én de dorpsbewoners in Rolde zelf hebben ingestemd met het plan.

Hij wijst er daarnaast op dat het over gevoel en gedrag gaat. „We zouden de inrichting moeten wijzigen, zodat het veiliger oogt. Want het ís niet onveiliger. Er gebeuren geen ongelukken. En het heeft ook met verkeersgedrag te maken.”

De centrumvisie van Rolde wordt binnenkort geactualiseerd, belooft Heijerman.