Uitreiking prijzen Duurzame dorpenwedstrijd Aa en Hunze

GIETEN – Vandaag -woensdag 24 januari- wordt bekend gemaakt welk dorp het duurzaamste dorp in Aa en Hunze is. Vier dorpen hebben deelgenomen aan de wedstrijd, namelijk Anloo, Eexterveen, Gieten en Rolde.

Wethouder Co Lambert opent de bijeenkomst en voorzitter van je jury, Jacco Langebeeke, reikt namens de gemeente de prijzen uit. De winnaar gaat ervandoor met een prijs van €1.000,-. De overige drie deelnemers krijgen een ‘aanmoedigingsprijs’ van €500,-.

In de begrotingsraad van november 2016 is een motie van GroenLinks aangenomen. De partij wil duurzame initiatieven en participatie stimuleren met de ‘wedstrijd duurzaamste dorp’. Het initiatief voor het organiseren van deze wedstrijd sloot naadloos aan bij het themajaar ‘Dorpen van Aa tot hunZe’. “Deze week vinden de laatste activiteiten plaats in het kader van het themajaar maar daarmee is niet alles voorbij wat in gang is gezet. Er zijn mooie contacten en verbindingen ontstaan om de dorpen levendig te houden en van elkaar te leren; aldus wethouder Henk Heijerman”