Een uurtje collecteren voor de Hersenstichting

De 22e Hersenstichting collecteweek nadert. Alle zeilen worden bijgezet om de collecteorganisatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Hoe meer actieve collectevrijwilligers, hoe groter de kans op een succesvolle collecte.

De Hersenstichting zoekt daarom in de week van 29 junuari tot en met 3 februari vrijwilligers om te collecteren. Voor direct aanmelden als collectant of collecteorganisator of voor meer informatie kijk op www.hersenstichting.nl of stuur een mail naar collecte@hersenstichting.nl. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen tel. 070 – 360 48 16.

Eén op de vier mensen krijgt in het leven een hersenaandoening. Een groot deel houdt blijvende klachten en worstelt dagelijks met allerlei prikkels. Van alle hersenaandoeningen is dementie de grootste. Eén op de vijf mensen krijgt uiteindelijk dementie. Deze ziekte maakt steeds meer slachtoffers en kan iedereen overkomen.