Nieuwe subsidiemogelijkheden voor Global Goals: Hier & Daar

Gieten, 12 december 2017 – Inwoners van Aa en Hunze kunnen subsidie aanvragen in het kader van Global Goals. Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft hiervoor de beleidsregel vastgesteld. Initiatieven komen in aanmerking voor subsidie als ze bijdragen aan de Global Goals – werelddoelen voor duurzame ontwikkeling - en aan de bewustwording ervan. Per aanvraag is er maximaal 500 euro beschikbaar.

Subsidie

De activiteiten ter bevordering van Global Goals, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, moeten plaatsvinden in of vanuit de gemeente Aa en Hunze en een verbinding hebben met een land/plaats elders in de wereld, vandaar de naam “Hier en Daar’. Voorwaarde is dat er daarnaast ook op een andere manier geld voor de activiteit bijeen wordt gebracht, bijvoorbeeld door middel van een sponsorloop of een markt voor het goede doel. Inwoners of organisaties kunnen de subsidie via een formulier op de website van de gemeente aanvragen, via www.aaenhunze.nl/globalgoals.

Platform Global Goals

In Aa en Hunze is het platform Global Goals actief. Dit platform is samengesteld uit enthousiaste inwoners, die verschillende organisaties en particuliere initiatieven uit Aa en Hunze vertegenwoordigen. Het platform is actief bezig met het onder de aandacht brengen van de Global Goals. Het adviseert over de subsidieaanvragen, ondersteunt de actie ‘Day for Change’ op scholen in Aa en Hunze en brengt op diverse manieren de Global Goals in Aa en Hunze onder de aandacht.

Een betere wereld met de Global Goals

Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, oftewel de ‘Global Goals for Sustainable Development’, zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. De 17 doelen dienen als kader om samen te werken aan wereldwijde uitdagingen als armoedebestrijding en duurzame mondiale ontwikkeling.

De gemeente Aa en Hunze is sinds 2010 Millenniumgemeente, de voorloper van de Global Goals.  Vanaf 2015 zijn we verder gegaan als Global Goals gemeente. We vinden het belangrijk om inwoners, organisaties, scholen en bedrijven bewust te maken van de Global Goals om samen een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Het platform doet dat door zich op zes doelen te richten:

Global Goal 1 - Einde aan armoede

Global Goal 2 - Einde aan honger

Global Goal 4 - Goed onderwijs

Global Goal 6 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen

Global Goal 7 - Duurzame en betaalbare energie

Global Goal 8 - Fatsoenlijke banen en economische groei