160 Kerstpakketten naar gezinnen Aa en Hunze

GIETEN/GASSELTERNIJVEEN - In de week voor Kerst worden 160 gezinnen in de gemeente Aa en Hunze verblijd met een kerstpakket. Het gaat om gezinnen die wekelijks aankloppen bij de uitgiftepunten van de voedselbank in Gieten en Gasselternijveen, en gezinnen die geen cliënt van de voedselbank zijn maar evengoed een lichtpuntje in deze donkere dagen kunnen gebruiken. Zij zijn door anderen aangemeld.

Volgens Arme Kant is er ‘een wereld die we wel vermoeden maar niet kennen’. Er zijn naar schatting enkele honderden huishoudens in Aa en Hunze die met armoede kampen. Die zijn lang niet allemaal bij de instanties bekend. Er is veel stille armoede: mensen die wel werk hebben maar te weinig verdienen, grote schulden hebben en/of net te veel verdienen voor de voedselbank, danwel daar niet naar toe willen of durven.

Arme Kant gaat komend jaar meerdere initiatieven ontplooien om deze mensen te helpen. Daarbij wordt samengewerkt met andere organisaties die onlangs het armoedepact Aa en Hunze ondertekend hebben.