Burger is volgend jaar duurder uit voor waterschap

 

Rolde- Een gezin met een eigen woning betaalt in 2018 gemiddeld 4,50 euro meer aan de waterschappen dan in 2017. Dit blijkt uit een prognose van de Unie van Waterschappen.

Dit is een stijging van 1,4%, exact gelijk aan de inflatie die door het Centraal Planbureau voor 2018 wordt verwacht.

Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar ongeveer 325 euro aan waterschap belastingen.

De tarieven zijn nog niet definitief vastgesteld, maar de trend is duidelijk: de gematigde stijging waar al een aantal jaren sprake van is, zet ook in 2018 door.