Dag van de duurzaamheid in Tynaarlo

Artikel  door Albert-Jan Garama op 10-10-2017

Het is vandaag de Dag van de Duurzaamheid. Deze dag begon met een landelijke voorleesactie uit het boek ‘De wereld van Voedsel’.

In de gemeente Tynaarlo las wethouder Henk Lammers met groep 6 van de Menso Alting School te Paterswolde over duurzaam voedsel.

De gemeente Tynaarlo heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. In de duurzaamheidsvisie 2015-2025 ”Dorp van de Toekomst” staan vier hoofdthema’s uitgewerkt: energie, afval, toekomstbestendig wonen en ondernemen en mobiliteit en bereikbaarheid. De doelstellingen voor deze thema’s wil de ge-meente samen met haar inwoners en bedrijven realiseren. Dit gebeurt door ontmoetingen te organise-ren, netwerken te versterken, te inspireren en initiatieven te ondersteunen. Zo moet er samenhang en verbinding ontstaan. Volgens de wethouder wil de gemeente Tynaarlo een voorbeeld zijn en veel aan communicatie, educatie en voorlichting doen. Dat hij op deze dag mee doet aan de voorleesactie op de Menso Alting School, past daar goed in.