Oplossing voor blinden in Rolde

In het centrum van Rolde worden weer blindengeleidestroken aangebracht. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders in Aa en Hunze besloten.

De PvdA in Aa en Hunze is blij dat de kogel door de kerk is. Zij maakte zich sinds het verdwijnen van de stroken in 2015 al hard voor een oplossing, onder meer door twee keer schriftelijke vragen te stellen aan het college.

De blindengeleidestroken verdwenen toen het centrum opnieuw werd ingericht. De stroken bleken niet te passen bij de gelijkvloerse verkeerssituatie waarvoor werd gekozen.

Hachelijke situatie

Hoewel de gemeenteraad nadrukkelijk betrokken was bij die herinrichtingsplannen, plaatste de PvdA achteraf kanttekeningen: de situatie was een hachelijke geworden, zeker voor blinden en slechtzienden. B en W gaf daarop Bureau Koninklijke Visio (blindeninstituut) de opdracht een adviesrapport te schrijven.

Met behulp van drie mensen uit de aanleunwoningen van Hendrik Kok, het verzorgingstehuis voor blinden en slechtzienden in Rolde, bracht Koninklijke Visio de knelpunten in kaart. Zij deden mee aan het onderzoek omdat zij ondanks hun beperking nog zelfstandig in het dorp komen.

Uit het onderzoek van Visio volgde een advies met verschillende opties. Inmiddels heeft het blindeninstituut de opdracht gekregen één van die plannen verder uit te werken. Mogelijk komt er een looproute in de vorm van een rondgang in het gebied langs de hoofdroute tussen Albert Heijn en het voormalige pand van de Rabobank.

Verouderde blindengeleidestroken

B en W beloven ook te gaan kijken naar vervanging van de verouderde blindengeleidestroken tussen verzorgingstehuis Hendrik Kok en het dorpscentrum. Een mooie bijvangst, aldus de PvdA.

„Winkelgebieden en andere openbare gebieden moeten goed toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook gehandicapten, mensen die moeilijk ter been zijn, blinden en slechtzienden”, schrijft de PvdA. „Dit is van belang in een tijd waarin de samenleving snel vergrijst.”