Wat verwachten recreanten van camping en recreatieparken, onderzoek nodig

Denthe - 200 campings en recreatieparken worden binnenkort benaderd om mee te doen aan een zogeheten vitaliteitsscan.

De Drentse gemeenten en de provincie hopen met die scan een onafhankelijk oordeel te krijgen over de kansen en bedreigingen voor elke afzonderlijke recreatieondernemer.

Een miljard omzet
De recreatiesector in Drenthe is met een omzet van ruwweg een miljard euro belangrijk voor de Drentse economie. Vandaar dat ondernemers hulp wordt geboden bij het vaststellen van noodzakelijke vernieuwingen, de financiering van ontwikkelingen en het ontwerpen van een toekomstplan.

Gedeputeerde Henk Brink: "We willen ons nergens mee bemoeien, maar we willen de sector ondersteunen zonder op hun stoel te gaan zitten. De ondernemer kan met de scan zijn voordeel doen. Het is soms wel goed om eens iemand met een frisse kijk op je bedrijf te laten kijken. De klant verandert, wat kun en wil je bieden? Wat wil je zijn? Hoe staat het met je locatie? En als provincie en gemeenten willen we dat toekomstplan faciliteren."

ZKA-adviseurs
De scan wordt uitgevoerd door ZKA-adviseurs die de afgelopen maanden in de gemeente De Wolden al verschillende parken onder de loep hebben genomen. In die schouw gaat het om het vaststellen of parken levensvatbaar zijn, en of de gemeente De Wolden permanente bewoning van vakantiehuisjes kan legaliseren.

In de nieuwe provinciebrede scan kijkt de adviseur bijvoorbeeld naar hoe de ondernemer zijn toekomst ziet, of er opvolgingsproblematiek is, hoe de financiering is geregeld en hoe de kwaliteit van het park is.

Ondernemer bepaalt
"Als college en gemeenten van Drenthe, willen we de recreatieprovincie van Nederland zijn. Er komen straks adviezen uit de scan. Dan moet de ondernemer zelf bepalen wat-ie wil. We zullen niet op voorhand de andere kant op kijken als er uitkomsten zijn. Maar we kunnen ook niet zeggen wat we wel gaan doen, dat moeten we dan bespreken", zegt Brink.

Oproep RECRON
Adri van der Weyde, voorzitter van RECRON Nederland en eigenaar van twee recreatieparken in Dwingeloo en Appelscha, roept recreatieondernemers op mee te doen aan de vitaliteitsscan. 

"De behoeftes van mensen veranderen. Er worden meer eisen gesteld aan kwaliteit. En een scan is belangrijk om te weten hoe toekomstbestendig een park is. Ben je in staat om te investeren? En als dat niet zo is, welke toekomstmogelijkheden zijn er dan voor je?", aldus Van der Weyde. 

Kwaliteitsslag
Wethouder Gert Jan Bent spreekt namens de Drentse gemeenten en het Recreatieschap. "We proberen mee te gaan met de kwaliteitsslag bij vakantieparken en wat de toerist wil. We willen dat de recreatieparken op dat hogere kwaliteitsniveau mee kunnen komen. De scan is daarvoor de basis om Drenthe op de kaart te zetten."

"We hebben al ruim een miljard aan bestedingen in Drenthe uit recreatie en toerisme en we willen komen tot nog meer bestedingen. Drenthe doet er toe. Drenthe is een hele mooie provincie en laat mensen die hier komen dat ervaren", besluit Bent.