44 mensen willen burgemeester in Aa en Hunze worden

44 mensen hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in de gemeente Aa en Hunze. Het gaat om 38 mannen en zes vrouwen.

De vacature ontstond door het vertrek van Piet van Dijk, die in december zijn ontslag indiende. Ton Baas is sindsdien waarnemend burgemeester.

De sollicitanten zijn tussen de 32 en 72 jaar. Zeven zijn lid van de PvdA, zeven van de VVD, zeven van een lokale partij, zes van GroenLinks, vijf van het CDA, vier van D66, drie van de ChristenUnie, twee van de SP en één van 50+. Twee sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet aangegeven.

De commissaris van de Koning voert binnenkort gesprekken met een aantal kandidaten. Daarna overlegt zij met de vertrouwenscommissie en die draagt twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Op 25 april wordt de naam van de voorkeurskandidaat bekendgemaakt.