Micha-cursus in Rolde met mogelijke onderwerpen als; globalisering, milieu, sociaal economisch aspecten. Start eind maart.

De Micha-cursus willen wij nu ook in Rolde gaan doen. De cursus is al een aantal jaren geleden ontwikkeld door de stuurgroep van Micha Nederland; een netwerk van landelijke organisaties (zoals Kerk in Actie, Tear, Stichting Present) die o.a. kerken / kerkleden oproept tot het doen van gerechtigheid zoals Micha dat deed.

In 2006 startte de wereldwijde Micha campagne, dat viel samen met de ACCRA verklaring waarin veel kerken wereldwijd zich uitspraken dat ze zich erg veel zorgen maken over de wereld (globalisering, milieu, sociaal economisch) Tal van organisaties zijn toen de uitdaging aangegaan om iets te doen met die oude bijbelse oproep van de profeet Micha. De Micha Cursus in Nederland is ook in die tijd ontwikkeld en sindsdien hebben al veel mensen de cursus ergens in Nederland gevolgd.

Wil je mee doen? Stuur een mailtje naar:

werkgroepduurzamekerk@gmail.com